Sadržaj

Garancija – zakonska

Potrošači imaju pravo na zakonski garantni rok od dve godine. Ona pokriva nedostatke u saobraznosti proizvoda u trenutku isporuke. Prodavac se slaže da će zameniti ili popraviti proizvod (ili njegove delove). Ova garancija pokriva samo oštećenja nastala u procesu proizvodnje, i ne pokriva oštećenja nastala usled pogrešne upotrebe proizvoda.

Prodavac zadržava pravo zamene proizvoda ukoliko vrednost popravke prevelika, ili ukoliko proizvod nije moguće popraviti. Nakon šest meseci teret dokazivanja da su oštećenja na proizvodu postojala u trenutku ispotuke proizvoda pada na kupca.

Detalje zakonske garancije možete pogledati ovde.

Garancija – komercijalna

Gabol proizvodi su detaljno testirani kako bi se osigurao kvalitet i čvrstina materijala od kojih su napravljeni. Zbog toga, ako imate problem sa proizvodom, a on proizilazi iz grešaka u procesu proizvodnje, Gabol će popraviti ili zameniti (u zavisnosti od potrebe i mogućnosti) proizvod u skladu sa uslovima dalje navedenim u ovom dokumentu.

  • GARANCIJA – PRIMENA

Garancija koja se dodeljuje se primenjuje isključivo na prvog kupca/primaoca proizvoda.

  • Šta garancija pokriva

Garancija pokriva samo defekte nastale tokom procesa proizvodnje (rajsferšlusi, ručke, kutije, točkići,…), i ne pokriva bilo kakvu štetu nastalu usled pogrešne upotrebe (kao što je transport neobičnih predmeta), nebrigu, nesreće, ogrebotine, izloženost ekstremnim temperaturama, rastvaračima, kiselinama, vodi, normalnu istrošenost zbog korišćenja, ili oštećenja nastala u transportu (u avio kompanijama na primer).

Gabol takođe nudi dodatni garantni period za pojedine proizvode:

  • Koferi od polikarbonata: 10 godina garancije na rajsferšluse, ručke i točkiće
  • Koferi, generalno: od 2 do 5 godina garancije
  • Poslovni i školski proizvodi, i dodaci: 2 godine garancije

Za pozivanje na garanciju morate priložiti popunjen garantni list, ili originalni fiskalni račun.

Servis će utvrditi da li je problem pokriven Gabol garantnim uslovima. Ukoliko problem jeste pokriven garantnim uslovima, bićete obavešteni da li će proizvod biti popravljen ili zamenjen. U tom slučaju, bilo kakav trošak popravke ili zamene proizvoda pada na teret Gabola, uključujući i troškove slanja popravljenog ili zamenjenog proizvoda kupcu.

Ako je proizvod potrebno zameniti, a nije više dostupan (ne proizvodi se), Gabol će ponuditi odgovarajući proizvod istog ili sličnog cenovnog ranga i karakteristika.

Ako proizvod nije u garantnom roku, a želite da ga popravite, možete nas kontaktirati na prodaja@officecom.rs.

Slučajna i posledična oštećenja se ne potpadaju pod uslove garancije. Troškovi rada i oštećenja koja se mogu pripisati radu bilo koga osim ovlašćenog servisa nisu pokriveni garancijom. U meri u kojoj to dozvoljava važeći zakon, sve implicitne garancije se isključuju. Garancija koja se daje je ograničena vrednošću proizvoda.

Proizvođačke specifikacije se mogu promeniti bez prethodnog obaveštenja. Bravice na proizvodima imaju namenu sprečavanja slučajnog otvaranja, i ne mogu garantovano sprečiti krađu proizvoda ili njegovog sadržaja, lomljenje i otvaranje od strane aerodromskog osoblja ili državnih službi.

Pregledajte detaljno proizvod odmah nakon što je njim rukovao bilo ko osim vas. Ako doće do oštećenja u transportu, uložite prigovor/žalbu kompaniji (koja je osigurana od oštećenja vašeg proizvoda) na mestu prispeća, ako je moguće pre carinske kontrole.

Zloupotreba

Dok sve popravke na proizvodu koji nije u garantnom roku može raditi bilo koja osoba, Gabol zahteva da se popravke proizvoda koji je u garantnom roku vrše isključivo u ovlašćenim servisima. Pogrešno održavanje proizvoda ili popravka diskredituju ovu garanciju.

Garancija treba da vam da precizna zakonska prava. Pored ovde navedenih prava, možete imati i druga prava koja variraju od države do države, uz ograđivanje od izuzetka ili primene implicitnih garantnih prava, slučajnih i posledičnih šteta i popravke i zamene. Shodno tome, ograničenja ili izuzeci sadržani u ovoj garanciji možda neće biti primenjivi na vas.

Vaš Gabol

Gabol garancija